خبرهای لحظه ای قیمت

قیمت ورق پانچ سیاه

Filters Sort results
Reset Apply
محصول
طول
وزن هر شاخه (6 متری)
تعداد شاخه (در بندیل)
کارخانه
قیمت هر کیلوگرم (تومان)
خرید
شاخه 6 متری
1.5
1300
شاخه 6 متری
2.5
800
شاخه 6 متری
4
520
17,900 تومان
شاخه 6 متری
6
360
17,900 تومان
شاخه 6 متری
8
280
17,900 تومان
شاخه 6 متری
10
210
17,900 تومان
شاخه 6 متری
12
170
17,900 تومان
شاخه 6 متری
15
136
17,400 تومان
شاخه 6 متری
18
110
17,400 تومان
شاخه 6 متری
23
86
17,400 تومان
شاخه 6 متری
24
82
17,400 تومان
شاخه 6 متری
29
72
17,400 تومان
شاخه 6 متری
32
62
17,400 تومان
شاخه 6 متری
36
56
17,400 تومان
شاخه 6 متری
47
47
17,600 تومان
شاخه 6 متری
47
42
17,600 تومان