آدرس: مشهد

36229090 051

Filters Sort results
Reset Apply
محصول
طول
وزن هر شاخه (6 متری)
تعداد شاخه (در بندیل)
آنالیز
کارخانه
قیمت هر کیلوگرم (تومان)
خرید
شاخه آجدار 12 متری
7.8
260
A3
14,110 تومان
شاخه آجدار 12 متری
11
180
A3
13,960 تومان
شاخه آجدار 12 متری
14.6
140
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
19
105
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
24.4
85
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
29
68
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
36
55
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
47
43
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
58
36
A3
13,800 تومان
شاخه آجدار 12 متری
71
28
A3
13,960 تومان